Vad är sorgbearbetning?

Walking on beachAntingen vi vill det eller ej så tillhör sorg av någon form livets gång. Alla kommer att få uppleva sorg, både en och flera gånger och vi har svårt att tala om just sorg. Sorgen i sig är inte farlig, den är bara en naturlig reaktion på en mänsklig förlust. Och den kan lika gärna handla om en skilsmässa, ett dödsfall eller en uppsägning från arbetet. Vi lever i en kultur där vi redan som barn lär oss hur man bygger relationer och skaffar oss utbildning, arbete, hem, vänner, partner och familj, men där vi står handfallna inför förluster, både våra egna och andras.

En sörjande människa behöver varken goda råd eller uppmuntrande uppmaningar eller ens tröst och förståelse utan en medmänniska som är beredd att lyssna. Det är ingen som kan förstå vad någon går igenom för du och din förlust är unik. Den sörjande behöver också göra en känslomässig bearbetning  av upplevelsen, för att kunna acceptera och så småningom släppa taget om den.

När sorgen inte längre står i vägen får du lättare tillgång till de glada och positiva minnena.

Några symptom som drabbade kan känna igen är:

  • Känslomässig bedövning
  • Koncentrationsproblem
  • Förändrade mat- och sömnvanor
  • Snabba humörsvängningar

Som sorgbearbetnings terapeut så hjälper jag dig att bearbeta, acceptera samt komma till ett avslut på din tunga situation. Jag lyssnar och stöder och du får lätta ditt hjärta. Det är också ett aktivt arbete där man går igenom både de positiva samt negative aspekterna av relationen. Under denna process kommer man fram till vad som förblev osagt mellan dig och den andra och när detta är gjort kan läkningen komma och den oförlösta sorgen kan få ett slut.

Metoden jag använder kommer från USA och har hjälpt flera tusentals människor att komma över sin sorg och har kunnat gå vidare i livet. Att bearbeta, acceptera samt komma till ett avslut är ett aktivt arbete där man går igenom både de positiva samt negative aspekterna av relationen.

Boka din tid här